Limba și literatura română
Matematică
Cele mai frumoase poveşti bilingve
Cărţi pentru Copii
Dezvoltare Personală
Cărţi pentru Familia Ta!
Cărţi pentru Sănătatea Ta!
Femei care aleargă cu lupii

Confidențialitatea datelor personale

Confidenţialitatea datelor personale

Datele tale personale vor fi folosite de Editura NICULESCU numai în scopul declarat al acestui site (librărie online şi furnizare de bunuri şi servicii) şi nu vor fi transmise către terţi.

Informaţiile colectate la crearea unui cont, prin intermediul formularelor, vor fi folosite doar în vederea procesării şi livrării comenzii, respectând prevederile legilor în vigoare şi, în cazul abonării la newsletter, pentru a te ţine la curent cu ofertele speciale, evenimentele sau cele mai noi apariţii editoriale. Scopul colectării datelor este facturarea. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Editura NICULESCU nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa ta de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.niculescu.ro . Orice utilizator care nu mai doreşte să primească newsletterul se poate dezabona utilizând linkul din subsolul newsletterului primit prin email.

Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele euplatesc.ro, iar www.niculescu.ro nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la card.

Editura NICULESCU se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

Editura NICULESCU are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii şi expedierea către client.

Clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite pe cale oficială ştergerea datelor. Datele nu vor fi transferate în alte state. Pentru acurateţea informaţiilor, clientul este rugat să comunice orice modificare intervenită de la data înregistrării sale în baza de date. Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic. Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului.

Pentru informare şi suport, ne puteţi contacta la adresa marketing@niculescu.ro.

Editura NICULESCU SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 27194.