Înfiinţată în anul 1993, prin eforturile prof. univ. dr. ing. Cristian Niculescu, Editura NICULESCU a trecut printr-o serie de transformări, odată cu evoluția pieței de carte. În prezent, în oferta editurii veți găsi o vastă colecție de carte informativă pentru copii, adolescenți, tineri, adulți și seniori, care are în centru dezvoltarea și evoluția umană.

 

Misiunea noastră este de a veni în întâmpinarea nevoilor cititorilor prin aducerea pe piață a celor mai căutate titluri, sub semnătura autorilor de marcă pe domeniul de interes. Suntem consecvenți în munca editorială, pasionați de conținutul relevant și creativi în activitatea grafică.

 

Domeniile editoriale includ: Cărţi pentru copii, Self-Help (Dezvoltare personală, Familie şi Parenting, Sănătate, Profesie), cărţi de Informare (Actualitate, Afaceri, Cultură generală, Autocunoaştere), Ficţiune, Limbi străine (cursuri pentru începători şi avansaţi, ghiduri de conversaţie, gramatici, cursuri intensive, cursuri pentru copii şi adulţi), Dicţionare monolingve şi bilingve, Auxiliare şcolare, Hărţi turistice şi rutiere, Ghiduri de călătorie etc.

 

Din luna iunie 2009, suntem partener şi distribuitor OXFORD UNIVERSITY PRESS (English Language Teaching) în România, ceea ce face ca o ofertă completă de titluri pentru învăţarea şi predarea limbii engleze (manuale, dicţionare, gramatici etc.) să fie accesibilă publicului larg, manuale pentru toate nivelurile de studiu, de la nivel preşcolar şi până la nivel academic, pentru cadre didactice sau specialişti, în vederea susţinerii examenelor Cambridge sau de interes general.

 

Oferta noastră este disponibilă pe toate canalele de distribuţie existente în prezent în România:

  • Marile lanţuri de librării din Bucureşti şi din ţară
  • Hipermarketuri
  • Librării particulare din ţară
  • Marile magazine online de carte
  • Site-ul propriu (www.niculescu.ro) 
  • Librăria editurii de la depozitul nostru

 

Adresă sediu social:
Bd. Regiei nr. 6D, sector 6,
060204, Bucureşti, România
Tel: 021.312.97.82; Fax: 021.314.88.55
E-mail: editura@niculescu.ro
Web: www.niculescu.ro

Adresă depozit şi librărie:
Splaiul Independenţei nr. 315-317-319
SEMA Parc, sector 6, Bucureşti

 

Program:

Luni-Vineri: 9.00-17.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Established in 1993, through the efforts of Eng. D. Univ. Prof., Cristian Niculescu, NICULESCU Publishing House has undergone a series of transformations, along with the evolution of the book market. Currently, in the publishing house's offer you will find a vast collection of informative books for children, adolescents, young people, adults and seniors, which focuses on human development and evolution.

 

Our mission is to meet the needs of readers by bringing to market the most sought-after titles, under the signature of brand authors in their respective field of interest. We are consistent in our editorial work, passionate about relevant content and creative in our graphic activity.

 

Publishing areas include: Children's books, Self-Help (Personal development, Family and Parenting, Health, Profession), Information books (News, Business, General culture, Self-knowledge), Fiction, Foreign languages (courses for beginners and advanced, conversation guides, grammars, intensive courses, courses for children and adults), monolingual and bilingual Dictionaries, School aids, Tourist and road maps, travel guides etc.

 

Since June 2009, we are a partner and distributor of OXFORD UNIVERSITY PRESS (English Language Teaching) in Romania, which makes a complete range of titles for learning and teaching English (textbooks, dictionaries, grammars etc.) accessible to the general public, textbooks for all levels of study, from pre-school to academic level, for teachers or specialists, to take the Cambridge exams or for general interest.

 

Our offer is available on all existing distribution channels in Romania:
• Large bookstore chains in Bucharest and in the country
• Hypermarkets
• Private bookstores in the country
• Large online bookstores
• Own website (www.niculescu.ro)
• The publishing house's library from our warehouse

 

Headquarters address:
Bd. Regiei no. 6D, District 6,
060204, Bucharest, Romania
Phone: 021.312.97.82; Fax: 021.314.88.55
E-mail: editura@niculescu.ro
Web: www.niculescu.ro

Warehouse address:
Splaiul Independentei no. 315-317-319
SEMA Park, District 6, Bucharest