Termeni şi condiţii generale

Site-ul www.niculescu.ro este proprietatea SC Editura NICULESCU SRL, cu sediul în B-dul Regiei 6D, sector 6, Bucureşti, cod fiscal RO4092252, înscrisă în Registrul Comerţului cu numărul J40/11807/1993.

Utilizarea site-ului, respectiv accesul, navigarea şi cumpărarea produselor de pe acest site constituie un acord implicit de respectare a termenilor şi condiţiilor enunţate în prezentul document.

Editura NICULESCU îşi păstrează dreptul de a modifica aceste prevederi sau de a aduce orice modificare de structură sau conţinut site-ului www.niculescu.ro, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Prin folosirea site-ului Editurii NICULESCU (www.niculescu.ro) sunteţi de acord cu faptul că legile române vor guverna termenii şi condiţiile de utilizare şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între dumneavoastră şi Editura NICULESCU sau asociaţii/partenerii/afiliaţii acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.


Copyright

Conţinutul site-ului www.niculescu.ro (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software şi orice alte date) este proprietatea Editurii NICULESCU şi a partenerilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Editurii NICULESCU a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Totodată, în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.


Prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Editura NICULESCU numai în scopul declarat al acestui site (librărie online şi furnizare de bunuri şi servicii) şi nu vor fi transmise către terţi. 

Informaţiile colectate la crearea unui cont, prin intermediul formularelor, vor fi folosite doar în vederea procesării şi livrării comenzii, respectând prevederile legilor în vigoare şi, în cazul abonării la newsletter, pentru a vă ţine la curent cu ofertele speciale, evenimentele sau cele mai noi apariţii editoriale. Scopul colectării datelor este facturarea. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. 

Editura NICULESCU nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.niculescu.ro. Orice utilizator care nu mai doreşte să primească newsletterul se poate dezabona utilizând linkul din subsolul newsletterului primit prin e-mail.

Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele LibraPay (https://www.librapay.ro/), iar www.niculescu.ro nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la card.

Editura NICULESCU are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii şi expedierea către client.

Editura NICULESCU se obligă să respecte prevederile în vigoare ale Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

Vârsta minimă pentru utilizarea site-ului www.niculescu.ro este 16 ani. Condiţia de vârstă trebuie îndeplinită la data înregistrării pe site. Prin acceptarea prezentelor termene şi condiţii, utilizatorul declară pe proprie răspundere: 

(a) că îndeplineşte condiţia minimă de vârstă şi, în consecinţă, la data înregistrării are vârsta de 16 ani împliniţi; 

(b) datele minime necesare pentru înregistrare sunt reale.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:


Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, genul, data naşterii etc.;
Datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de Internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii de utilizare Cookie-uri.

Durata procesării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atâta timp cât aveţi cont pe site-ul nostru, pentru timpul necesar onorării comenzilor plasate de dumneavoastră sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

Drepturile utilizatorilor conform GDPR

Conform Regulamentului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 2016/679/UE (GDPR), aveţi o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal. 

Iată care sunt aceste drepturi:


dreptul de a fi informat – aveţi dreptul să aflaţi exact ce fel de date personale avem despre dumneavoastră în baza noastră de date;
dreptul la acces – aveţi dreptul de a primi de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le avem în baza noastră de date;
dreptul la rectificare – aveţi dreptul să ne solicitaţi să vă modificăm sau să completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date;
dreptul la portabilitate – aveţi dreptul să ne solicitați datele dumneavoastră personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
dreptul de opoziție – puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai;
dreptul la ștergere  sau dreptul de a fi uitat – puteţi să ne solicitați să vă ștergem datele personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul de prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
dreptul la restricționarea prelucrării – aveţi dreptul să restricționaţi sau să blocaţi modul în care procesăm datele dumneavostră personale,
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – puteţi să ne cereţi să nu vă prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, trimisă prin poştă/curier pe adresa poştală: Editura NICULESCU SRL, Bd. Regiei 6D, sector 6, Bucureşti sau la adresa de email marketing@niculescu.ro. În cerere, vă rugăm să menţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poştală sau electronică) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

Editura NICULESCU SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 27194.


Politica de utilizare Cookie-uri


Ce este un Cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile Editurii NICULESCU pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi a conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator. 

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:


Cookie-uri de performanţă a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 

Conţin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

Gestionarea, dezactivarea sau ştergerea Cookie-urilor

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

Mai multe informaţii puteţi obţine urmând linkurile de mai jos:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla/Firefox

Pentru a afla mai multe despre fişierele de tip cookie, vă rugăm să vizitaţi www.allaboutcookies.org sau să vedeţi www.youronlinechoices.eu

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs., evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):


Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).
Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu, prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul userilor.


Newsletter


Newsletter-ul trimis de www.niculescu.ro are drept scop informarea dumneavoastră asupra noutăţilor editoriale, promoţiilor sau evenimentelor organizate de Editura NICULESCU.

Abonarea şi dezabonarea la newsletterul distribuit de site-ul www.niculescu.ro este gratuită şi voluntară. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi orice utilizator care nu mai doreşte să primească newsletter se poate dezabona oricând utilizând linkul din subsolul newsletterului primit.

Mesajele trimise respectă legea Comerţului Electronic în ceea ce priveşte comunicarea comercială aşa cum este ea stipulată de legislaţia românească şi internaţională. Utilizarea newsletterului se face în aceleaşi condiţii de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conţinutului precum se autorizează şi folosirea site-ului, în condiţiile prevăzute de prezentul document.

Editura NICULESCU nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.niculescu.ro.

Editura NICULESCU deţine toate drepturile asupra conţinutului newsletterului trimis către abonaţi în aceleaşi condiţii ca şi pentru informaţiile publicate pe site, în concordanţă cu prevederile acestui document. Abonaţii la newsletter pot retrimite aceste comunicări comerciale şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura, nici conţinutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonaţii la newsletter mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului document. În acest context, Editura NICULESCU nu poate fi făcut răspunzător sub nicio formă de acţiunile abonaţilor săi. Editura NICULESCU îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă Editura NICULESCU are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.


Cum cumpăr


1. Alegeţi produsele. Aveţi la dispoziţie un coş virtual în care vă puteţi pune cumpărăturile. Folosiţi meniul orizontal din partea de sus a paginii pentru a naviga prin categoriile (domeniile) site-ului. Produsul dorit poate fi căutat şi folosind opţiunile de căutare sau căutare avansată. La fiecare titlu, aveţi o mulţime de informaţii suplimentare care să vă ajute în decizia de cumpărare (copertă, descriere, date tehnice, preţ librării, preţ redus, disponibilitate etc.). Preţurile afişate conţin TVA 5%. După ce v-aţi hotărât să cumpăraţi un titlu, apăsaţi butonul Adăugaţi în coş.

2. Coşul de cumpărături. După ce aţi apăsat butonul Adăugaţi în coş, puteţi vizualiza în caseta Coşul meu – din dreapta sus – numărul de produse adăugate în coş. Pentru a vizualiza conţinutul coşului apăsaţi pe Vizualizaţi coş. Puteţi modifica numărul de exemplare sau puteţi renunţa la unele produse. Pentru a continua cumpărăturile şi a adăuga alte produse în coş, vă puteţi reîntoarce în site cu ajutorul meniului de navigare.

3. Modalitatea de livrare şi plată. În coşul de cumpărături, pe lângă vizualizarea produselor selectate, aveţi şi posibilitatea de a selecta modalitatea de livrare şi pe cea de plată. Livrarea comenzii se face printr-o firmă de curierat rapid sau puteţi alege să ridicaţi personal produsele de la depozitul nostru. De asemenea, puteţi opta pentru plata ramburs, în momentul ridicării coletului, sau pentru plata online, cu card bancar.

4. Creare cont utilizator. Vă încurajăm să vă creaţi cont! În acest fel, puteţi lansa uşor comenzi; folosind doar adresa de e-mail şi parola, beneficiaţi de reduceri speciale sau vouchere de cumpărături, acordate doar userilor înregistraţi şi aveţi acces la toate secţiunile din site. Vă puteţi crea cont folosind opţiunea Creaţi cont. După ce l-aţi creat prima oară, ori de câte ori doriţi să lansaţi o comandă este de ajuns să vă autentificaţi, introducând adresa de email şi parola.

5. Lansare comandă. Pentru a finaliza o comandă nu trebuie decât să urmaţi paşii indicaţi în coşul de cumpărături. Codurile/Voucherele de discount nu se cumulează. La apăsarea pe butonul Trimiteţi comanda, comanda ajunge la noi. În acelaşi timp, veţi primi pe adresa dumneavoastră un e-mail de confirmare a lansării comenzii.


Livrare şi plată


În funcţie de modalitatea de LIVRARE aleasă, cărţile sunt expediate astfel:

1. Livrare prin curier rapid. Termen de livrare: aproximativ 1-2 zile lucrătoare pentru livrarea în Bucureşti şi 2-3 zile lucrătoare pentru livrarea în ţară. Serviciul de curierat este disponibil şi cu plata ramburs.

Costuri curierat: 15,90 lei Bucureşti; 15,90 lei provincie. Predarea coletului se face la domiciliu sau la adresa indicată pentru livrare.

2. Ridicarea cărţilor comandate de la depozitul Editurii NICULESCU.

Dacă optaţi pentru ridicarea cărţilor de la depozit, vă aşteptăm de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-16.30, în Splaiul Independenţei nr. 315-317-319 (SEMA Parc), sector 6, telefon 0724.505.382.

Pentru comenzi mai mari de 149 lei taxele de livrare sunt suportate de editură.

Livrarea se va face în limita stocului disponibil.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii alese şi orice întârziere suplimentară va fi comunicată.

În cazul produselor cu statusul 'Acest produs este disponibil doar la comandă' (în special titluri OXFORD UNIVERSITY PRESS) livrarea se va face în aproximativ 3-4 săptămâni de la lansarea comenzii. Termenul exact de livrare va fi comunicat pe e-mail sau telefonic.

Preţul final este format din preţul produsului la care se adaugă taxele de livrare. Nu se percepe la cumpărarea produsului nicio taxă suplimentară faţă de preţul astfel calculat.

În cazul în care se plasează o comandă care conţine atât produse disponibile în stoc, cât şi produse care nu sunt pe stoc, clientul va primi 2 colete distincte, iar acestea vor beneficia de transport gratuit doar dacă valoarea comenzii iniţiale va depăsi suma de 149 lei, indiferent de valoarea separată a celor două comenzi obţinute astfel. În cazul în care valoarea comenzii iniţiale nu depăşeşte pragul de 149 lei, costul transportului va fi achitat doar pentru prima livrare, în timp ce a doua va beneficia de gratuitate.

PLATA aferentă cărţilor comandate se poate face astfel:

1. Ramburs, în momentul ridicării coletului de la curier sau cash dacă optaţi pentru ridicarea cărţilor de la depozit

2. Online, cu card bancar.


Plata cu cardul


Securitatea în cazul plăţilor online cu cardul este asigurată de LibraPay (https://www.librapay.ro/).

Se acceptă ca instrumente de plată cardurile de debit/credit: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

Faţă de instrumentele standard de securitate (procesare 3D Secure, tranzacţii filtrate/verificate automat şi manual, folosind algoritmi specifici, tranzacţii securizate prin Libra Internet Bank), clienţii LibraPay beneficiază de protecţia oferită de sistemul antifraudă bancar, în timp real.

Pentru informaţii suplimentare sau suport, accesaţi: https://www.librapay.ro/suport/.

Paşi plată cu cardul bancar:

1. Completaţi datele solicitate în formularul din pagina de plată, inclusiv datele de card. LibraPay transmite aceste date, criptat, către Romcard (payment gateway), singura instituţie care poate să comunice cu sistemele Visa/MasterCard informaţii legate de card (precum verificarea existenţei sumei în contul bancar al cumpărătorului);

2. Suma aferentă tranzacţiei este blocată în contul cumpărătorului (nu debitată) şi primiţi o notificare în acest sens;

3. Dacă aţi activat cardul în 3D Secure, apare fereastra în care se cere parola (informaţie gestionată tot de gateway împreună cu banca emitentă a cardului);

4. Ulterior, tranzacţia se întoarce în platforma LibraPay unde intră în sistemul antifraudă. Cu alte cuvinte, LibraPay se asigură că tranzacţia nu este o fraudă, că respectivul card sau datele de pe el nu au fost furate, că deţinătorul cardului sau o persoană autorizată de acesta a iniţiat tranzacţia;

5. În continuare, magazinul este înştiinţat, automat, de efectuarea plăţii;

6. În ultimul pas, magazinul confirmă livrarea, iar suma este debitată din contul dumneavoastră.


Politica de garanţie şi retur


Editura NICULESCU verifică cu grijă calitatea produselor sale. În cazurile excepţionale în care cărţile expediate prezintă defecte de tipărire (pagini lipsă, pagini legate invers, pagini albe etc.), acestea se vor înlocui cu unele conforme. Clientul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea acestuia. Dacă nu se poate înlocui produsul cu unul conform, se va restitui contravaloarea produsului. Plata transportului pentru produsele trimise retur în vederea înlocuirii, în caz de greşeli de tipar, reprezintă responsabilitatea editurii.

Orice reclamaţie privind produsele livrate la clienţi va fi adusă la cunoştinţa Editurii NICULESCU în maximum 24 de ore de la primirea acestora, iar editura urmează să o soluţioneze în maximum 3 zile de la primire. În cazul în care produsele nu se pot livra (stoc epuizat) sau integritatea produselor este afectată pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Editura NICULESCU, dar nu şi despăgubiri suplimentare. Valoarea maximă a obligaţiilor companiei noastre faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare a unui colet/produs este valoarea sumei încasate de la client pentru respectiva comandă.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/4.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă, cumpărătorul are dreptul ca, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului, să notifice în scris comerciantul (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă/curier, cu confirmare de primire) că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, urmând să primească, în termen de 30 de zile de la notificare, contravaloarea comenzii, condiţionat de returnarea bunurilor în ambalajul original, şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări. Cheltuielile aferente returnării bunurilor vor fi suportate de către cumpărător. Vânzătorul are dreptul ca în situaţia în care consideră că acţiunile cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune interese de la acesta, în condiţiile legislaţiei. De asemenea, Editura NICULESCU îşi rezervă dreptul de a refuza ulterior onorarea altor comenzi ale clientului.

Returnarea produselor se va face întotdeauna cu confirmare de primire şi exclusiv pe adresa: Editura NICULESCU, Splaiul Independenţei nr. 315-317-319 (SEMA Parc), sector 6, Bucureşti. Coletul va trebui să conţină şi o copie a facturii.

Orice conflict apărut între Editura NICULESCU şi clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, contractului i se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.


Declinarea responsabilităţii


Editura NICULESCU nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc. Cu toate acestea, astfel de evenimente sunt regretabile, iar Editura NICULESCU îşi cere scuze dacă vor avea loc şi va încerca să le rezolve în cel mai scurt timp. 

În acelaşi timp, Editura NICULESCU (www.niculescu.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor de pe site, însă uneori acestea pot conţine inadvertenţe (specificaţiile sau preţul produselor modificate fără preaviz sau viciate de erori de operare). Totodată, fotografiiile au caracter informativ, produsele efectiv livrate putând diferi de acestea în ceea ce priveşte culoarea, aspectul ş.a. 


Editura nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor cărţilor afişate şi, ca atare, îşi rezervă dreptul de a onora parţial o comandă în cazul în care anumite produse nu sunt disponibile din anumite motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei etc.).

În scopul accesării şi utilizării anumitor secţiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. În acest caz, vă asumaţi integral responsabilitatea pentru toate şi oricare dintre activităţile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideţi pe site şi, în consecinţă, vă sfătuim să asiguraţi securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl deţineţi este compromisă, trebuie să ne anunţaţi imediat. Editura NICULESCU (www.niculescu.ro) nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terţilor de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.
Editura NICULESCU nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.niculescu.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.


Dispoziţii finale


Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu a unui contract valabil încheiat.