Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Editura NICULESCU numai în scopul declarat al acestui site (librărie online şi furnizare de bunuri şi servicii) şi nu vor fi transmise către terţi. 

Informaţiile colectate la crearea unui cont, prin intermediul formularelor, vor fi folosite doar în vederea procesării şi livrării comenzii, respectând prevederile legilor în vigoare şi, în cazul abonării la newsletter, pentru a vă ţine la curent cu ofertele speciale, evenimentele sau cele mai noi apariţii editoriale. Scopul colectării datelor este facturarea. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. 


Editura NICULESCU nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.niculescu.ro. Orice utilizator care nu mai doreşte să primească newsletterul se poate dezabona utilizând linkul din subsolul newsletterului primit prin e-mail.


Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.


În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele LibraPay (https://www.librapay.ro/), iar www.niculescu.ro nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la card.


Editura NICULESCU are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii şi expedierea către client.


Editura NICULESCU se obligă să respecte prevederile în vigoare ale Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).


Vârsta minimă pentru utilizarea site-ului www.niculescu.ro este 16 ani. Condiţia de vârstă trebuie îndeplinită la data înregistrării pe site. Prin acceptarea prezentelor termene şi condiţii, utilizatorul declară pe proprie răspundere: 

(a) că îndeplineşte condiţia minimă de vârstă şi, în consecinţă, la data înregistrării are vârsta de 16 ani împliniţi; 

(b) datele minime necesare pentru înregistrare sunt reale.


Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, genul, data naşterii etc.;
 • Datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de Internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii de utilizare Cookie-uri.


Durata procesării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atâta timp cât aveţi cont pe site-ul nostru, pentru timpul necesar onorării comenzilor plasate de dumneavoastră sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.


Drepturile utilizatorilor conform GDPR

Conform Regulamentului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 2016/679/UE (GDPR), aveţi o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal. 

Iată care sunt aceste drepturi:

 • dreptul de a fi informat – aveţi dreptul să aflaţi exact ce fel de date personale avem despre dumneavoastră în baza noastră de date;
 • dreptul la acces – aveţi dreptul de a primi de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le avem în baza noastră de date;
 • dreptul la rectificare – aveţi dreptul să ne solicitaţi să vă modificăm sau să completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date;
 • dreptul la portabilitate – aveţi dreptul să ne solicitați datele dumneavoastră personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
 • dreptul de opoziție – puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai;
 • dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – puteţi să ne solicitați să vă ștergem datele personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul de prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveţi dreptul să restricționaţi sau să blocaţi modul în care procesăm datele dumneavostră personale,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – puteţi să ne cereţi să nu vă prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).


Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, trimisă prin poştă/curier pe adresa poştală: Editura NICULESCU SRL, Bd. Regiei 6D, sector 6, Bucureşti sau la adresa de email marketing@niculescu.ro. În cerere, vă rugăm să menţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poştală sau electronică) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

Editura NICULESCU SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 27194.