Limba și literatura română pentru clasa a VI-a. Caiet de exerciții pe baza noii programe și a manualelor alternative de limba și literatura română, in vigoare

Autor(i): Ion Popa, Marinela Popa

În stoc

Data livrare: 23-05-2024

Preț special 26,91 Lei Preț standard 29,90 Lei

Lucrarea de față este o continuare a lucrării similare pentru clasa a V-a și este concepută, ca și aceea, pe baza actualei programe și a manualelor alternative de limba și literatura română pentru clasa a Vl-a. Ea se adre¬sează elevilor din această clasă, în vederea însușirii noțiunilor prevăzute în noile programe școlare. Această lucrare este structurată tot pe șase uni¬tăți de învățare care cuprind noțiunile de limbă (fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, punctuație, ortografie), de teorie literară și de comu¬nicare, precum și texte literare și nonliterare aparținând tipurilor prevă¬zute de programă: narative și descriptive, literare (în proză și în versuri) și nonliterare.

Noțiunile de gramatică tratate în cadrul unităților de învățare respec¬tive sunt în concordanță cu prevederile programei, iar în cazul textelor narative și descriptive literare, am abordat și specii literare diferite ale acestora (fabulă, baladă, tablou, pastel, portret), cu scopul de a le marca diversitatea. De asemenea, ultima parte cuprinde opt lecții de recapi¬tulare finală, prin care am urmărit să fixăm și să consolidăm cunoștințele de limbă și de literatură dobândite în timpul anului școlar.

Acest auxiliar este un caiet de exerciții, un instrument de sistematizare și de însușire temeinică și ordonată a noțiunilor de limbă și literatură română predate în procesul instructiv-educativ. El poate fi folosit nu numai în fixarea noțiunilor dobândite la orele de clasă, ci și în formarea unui stil de muncă al copiilor, pentru înțelegerea și însușirea corectă a noțiunilor respective.

ÎN CONFORMITATE CU PROGRAMA APROBATĂ DE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Date tehnice
Autor(i) Ion Popa, Marinela Popa
Număr pagini 272
Anul apariţiei 2021
ISBN 978-606-38-0377-2
Format carte 16 x 23 cm
Cod produs A489
Scrie o recenzie

Ce părere aveţi despre produsul: Limba și literatura română pentru clasa a VI-a. Caiet de exerciții pe baza noii programe și a manualelor alternative de limba și literatura română, in vigoare


Rating-ul dumneavoastră